Chương trình đào tạo theo chuẩn chức danh đầu tiên tại Việt Nam – Giám đốc công nghệ và phát triển doanh nghiệp

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30 Ngày 14/09/2013
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Chỗ ngồi: 59 (tổng số 60 )
Thông tin sự kiện Chương trình đào tạo theo chuẩn chức danh đầu tiên tại Việt Nam – Giám đốc công nghệ và phát triển doanh nghiệp

Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH & HỌC BỔNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUẨN CHỨC DANH:

GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
DIRECTOR OTECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP (DOTE)

Chương trình DOTE:

- Được thực hiện theo định hướng đào tạo 80.000 nhà quản trị công nghệ và kỹ sư của Việt Nam từ 2010-2020 theo Quyết định của Thủ tướng về việc phê duyệt “Chương trình Đổi mới Công nghệ Quốc gia đến năm 2020”.

 

- Là chương trình được đầu tư kỹ lưỡng trong khâu thiết kế với sự tư vấn trực tiếp từ Hội đồng Khoa học và Đào tạo của HSB, có tính liên ngành cao, do Khoa Quản trị kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Kinh doanh Queensland (Australia) đào tạo và cấp bằng công nhận.

 

- Cung cấp những công cụ tư duy và công cụ hành động thiết thực, giúp người học biết cách lập được các chiến lược, kế hoạch của doanh nghiệp; biết cách phát triển các năng lực công nghệ; quản trị được rủi ro và an ninh tổ chức; công nghệ marketing sản phẩm và doanh nghiệp; hiểu được quá trình phát triển của một doanh nghiệp từ giai đoạn khởi sự, phát triển, khủng hoảng, mua bán & sáp nhập, tái cấu trúc, tái đầu tư, tái phát triển.v.v..

 

 

 

GS. TS. Nguyễn Bách Khoa, Nguyên Hiện trưởng Đại học Thương mại phát biểu tại buổi hội thảo giới thiệu chương trình DOTE

 

 

 

 

Hotline: Vũ Đức Anh 0987879717
Email: anhvd@hsb.edu.vn

 

 

About Chuột Yêu