Di truyền và hoàn cảnh

Trong một buổi học, giáo sư y khoa hỏi học viên:

- Di truyền và hoàn cảnh có gì khác nhau?

Một anh sinh viên nhanh nhảu đứng dậy trả lời:

 

 

- Thưa, nếu con giống bố thì đó là di truyền.

- Tốt lắm, nói tiếp xem.

- Còn nếu con giống người hàng xóm thì đó là hoàn cảnh ạ!

About Chuột Yêu