Năm 2014: Kiểm định 75 trường đại học và cao đẳng

[Taiducviet] – Kế hoạch kiểm định trường đại học, cao đẳng 2014: Trong năm 2014, Trung tâm kiểm định chất lượng- ĐH Quốc gia Hà Nội và Trung tâm kiểm định chất lượng- ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ kiểm định 60 trường đại học, 15 trường cao đẳng và 95 chương trình đào tạo

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga khẳng định tại hội nghị Tổng kết năm học 2012-2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014.

Trong năm 2014, Trung tâm kiểm định chất lượng- ĐH Quốc gia Hà Nội và Trung tâm kiểm định chất lượng- ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ kiểm định 60 trường đại học, 15 trường cao đẳng và 95 chương trình đào tạo. “Đây là năm đầu tiên hai trung tâm này triển khai thực hiện kiểm định nên số lượng các trường và cơ sở kiểm định chưa nhiều. Những năm tiếp theo, tốc độ hoạt động của hai trung tâm sẽ được đẩy mạnh”-Thứ trưởng Bùi Văn Ga thông tin thêm.

Cùng với hoạt động của hai trung tâm kiểm định, Bộ GD&ĐT khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học áp dụng các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế, khu vực Asean, lựa chọn tổ chức được Bộ GD&ĐT cho phép để đăng ký thực hiện kiểm định.

Kế hoạch kiểm định trường đại học, cao đẳng 2014

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, tư duy, nhận thức của đa số lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, của giảng viên và cán bộ quản lý đã thay đổi theo hướng quan tâm tới chất lượng, các điều kiện đảm bảo chất lượng hơn là tăng quy mô. Trong năm học 2012-2013 đã có thêm 30 trường đại học, 49 trường cao đẳng hoàn thành báo cáo tự đánh giá, nâng tổng số cơ sở giáo dục đại học hoàn thành báo cáo tự đánh giá lên 168 trường và 180 trường cao đẳng. Cùng với đó, trong năm học này có 11 chương trình đã được mạng lưới các trường đại học Asean và Dự án Asean-QA đánh giá.

Hai đơn vị đầu tiên đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục

Bộ Giáo dục ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN và các quy định khác có liên quan tại hai đợn vị ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM

Bộ GD-ĐT vừa ra quyết định về việc giao cho ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM nhiệm vụ đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục ĐH và TCCN.

Theo đó, chương trình đào tạo, công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN và các quy định khác có liên quan.Như vậy, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM là hai đơn vị đầu tiên có chức năng đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục ĐH và TCCN.

 Theo Kênh tuyển sinh

About Chuột Yêu