Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế Quốc dân

[Taiducviet] – Thông tin tuyển sinh 2014 Đại học Kinh tế Quốc dân: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2014, theo đó tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 4.800 chỉ tiêu theo kỳ thi 3 chung

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  • Số 207, đường Giải Phóng,quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;
  • ĐT: (04) 62776688; (04)36280280 (Máy nội bộ 5106, 5101, 6901)
  • Website: www.neu.edu.vn

Ký hiệu KHA

Thông tin tuyển sinh 2014 Đại học Kinh tế Quốc dân

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển 4.800 chỉ tiêu theo kỳ thi “3 chung”. Thí sinh thi vào ngành có môn thi tiếng Anh hệ số 1 không được tham gia xét tuyển vào ngành có môn thi tiếng Anh hệ số 2 và ngược lại.

Thông tin tuyển sinh 2014 Đại học Kinh tế Quốc dân

Thí sinh đạt điểm sàn vào trường nhưng không đạt điểm trúng tuyển vào ngành đã dự thi vẫn có giấy báo nhập học. Sau khi nhập học, thí sinh được chuyển sang ngành khác còn chỉ tiêu, cùng hệ số môn thi tiếng Anh (nếu thi khối A1, D1), hoặc có điểm trúng tuyển thấp hơn nếu thí sinh có nguyện vọng

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

1 Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

110

  Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

2 Kinh tế

D310101

A, A1, D1

  Gồm 12 chuyên ngành:

1,100

  - Kế hoạch

  - Kinh tế phát triển

  - Kinh tế và Quản lý đô thị

  - Kinh tế – Quản lý tài nguyên và môi trường

  - Quản lý kinh tế

  - Quản lý công

  - Kinh tế đầu tư

  - Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực

  - Kinh tế học

  - Hải quan

  - Kinh tế quốc tế

  - Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lớp Kinh tế đầu tư chất lượng cao

50

3 Quản trị kinh doanh (QTKD)

D340101

A, A1, D1

  Gồm 6 chuyên ngành:

650

  - Quản trị doanh nghiệp

  - QTKD tổng hợp

  - Quản trị chất lượng

  - Quản trị kinh doanh thương mại

  - Thương mại quốc tế

  - Quản trị kinh doanh quốc tế

  Lớp Quản trị kinh doanh quốc tế chất lượng cao

50

  Lớp Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao

50

4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

A, A1, D1

120

  Gồm 2 chuyên ngành:

  - Quản trị du lịch

  - Quản trị lữ hành

5 Quản trị khách sạn

D340107

A, A1, D1

60

  Chuyên ngành Quản trị khách sạn

6 Marketing

D340115

A, A1, D1

  Gồm 3 chuyên ngành:

170

  - Quản trị marketing

  - Quản trị bán hàng

  - Truyền thông marketing

  Lớp Quản trị marketing chất lượng cao

50

7 Bất động sản

D340116

A, A1, D1

120

  Gồm 2 chuyên ngành:

  - Kinh doanh bất động sản

  - Kinh tế bất động sản và địa chính

8 Tài chính Ngân hàng

D340201

A, A1, D1

  Gồm 7 chuyên ngành:

550

  - Ngân hàng

  - Tài chính doanh nghiệp

  - Tài chính công

  - Tài chính quốc tế

  - Thị trường chứng khoán

  - Thẩm định giá

  - Bảo hiểm

  Các lớp Tài chính chương trình tiên tiến, Ngân hàng chất lượng cao và lớp Tài chính doanh nghiệp Tiếng Pháp

200

9 Kế toán

D340301

A, A1, D1

  Gồm 2 chuyên ngành:

320

  - Kế toán

  - Kiểm toán

  Lớp Kế toán chương trình tiên tiến, lớp Kiểm toán chất lượng cao

160

10 Quản trị nhân lực

D340404

A, A1, D1

120

11 Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A, A1, D1

120

  Gồm 2 chuyên ngành:

  - Tin học kinh tế

  - Hệ thống thông tin quản lý

12 Luật

D380101

A, A1, D1

120

  Gồm 2 chuyên ngành:

  - Luật kinh doanh

  - Luật kinh doanh quốc tế

13 Khoa học máy tính

D480101

A, A1,D1

80

  Chuyên ngành Công nghệ thông tin

14 Thống kê kinh tế

D110105

A, A1, D1

120

  Gồm 2 chuyên ngành:

  - Thống kê kinh tế-xã hội

  - Thống kê kinh doanh

15 Toán ứng dụng trong kinh tế

D110106

A, A1, D1

120

  Gồm 2 chuyên ngành:

  - Toán kinh tế

  - Toán tài chính

16 Kinh tế tài nguyên

D110107

A, A1, D1

60

17 Quản trị kinh doanh học bằng Tiếng Anh (E-BBA)

D110109

A, A1, D1

100

18 Các lớp theo chương trình định hướng nghề nghiệp (POHE) gồm 4 ngành:

D110110

A1, D1

200

  - Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

(chuyên ngành Quản trị lữ hành)

50

  - Ngành Quản trị khách sạn

(chuyên ngành Quản trị khách sạn)

50

  - Ngành Marketing

(chuyên ngành Truyền thông marketing

50

  - Ngành Thống kê kinh tế

(chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội)

50

  Tổng cộng chỉ tiêu tuyển mới

4,800

Các lớp tuyển chọn sau khi sinh viên trúng tuyển nhập học:

  1 – Các lớp chương trình tiên tiến

A, A1, D1

220

  2 – Các lớp chất lượng cao

A, A1, D1

300

  3 – Lớp Tài chính doanh nghiệp Tiếng Pháp

A, A1, D1

40

  Đối tượng tuyển chọn: Sinh viên đạt điểm sàn chung của Trường trở lên, sau khi nhập học, được tham gia đợt thi tuyển chọn (Sẽ có thông báo cụ thể sau)

1 – Vùng tuyển:

Tuyển sinh trong cả nước. Chỉ tiêu trên bao gồm cả chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ của các tỉnh (theo quyết định của Bộ GD&ĐT) và từ các trường dự bị đại học chuyển về.

2 – Phương thức tuyển sinh:

- Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi, khối thi, đề thi theo quy định 3 chung của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh đăng ký thi tuyển sinh theo ngành với mã quy ước; trình độ đào tạo đại học.

- Ngành Ngôn ngữ Anh, lớp Quản trị kinh doanh học bằng Tiếng Anh (E-BBA) và các lớp định hướng nghề nghiệp (POHE), điểm thi môn Tiếng Anh tính hệ số 2. Các môn thi khác và môn thi Tiếng Anh vào các ngành còn lại tính hệ số 1.

- Điểm sàn vào Trường và điểm trúng tuyển vào từng ngành được xác định bằng nhau giữa các khối thi, cùng hệ số môn Tiếng Anh; Thí sinh thi vào ngành có môn thi Tiếng Anh hệ số 1 không được tham gia xét tuyển vào ngành có môn thi Tiếng Anh hệ số 2 và ngược lại.

Phương thức xét tuyển: Điểm trúng tuyển xét theo từng ngành và được xác định theo 4 nhóm:

* Nhóm 1 gồm 9  ngành và lớp E-BBA.  9 ngành  gồm: Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Marketing, Bất động sản, Tài chính ngân hàng, Kế toán và Quản trị nhân lực. Điểm trúng tuyển vào từng ngành (theo khối thi) thuộc nhóm 1 phải đạt điểm sàn chung của Trường trở lên.

Thí sinh đạt điểm sàn vào Trường nhưng không đạt điểm trúng tuyển vào ngành đã dự thi, Trường vẫn gửi giấy báo nhập học. Sau khi nộp hồ sơ nhập học, thí sinh được chuyển sang ngành khác, còn chỉ tiêu, cùng hệ số môn thi Tiếng Anh (nếu thi khối A1, D1), có điểm trúng tuyển thấp hơn, nếu thí sinh có nguyện vọng.

* Nhóm 2 gồm 6 ngành: Toán ứng dụng trong kinh tế, Thống kê kinh tế, Kinh tế tài nguyên, Quản trị khách sạn, Luật và Hệ thống thông tin quản lý. Điểm trúng tuyển vào từng ngành (theo khối thi) thuộc nhóm 2 có thể thấp hơn điểm sàn chung vào Trường, nhưng không quá 1 (một) điểm.

* Nhóm 3 gồm ngành Khoa học máy tính và các lớp POHE. Điểm trúng tuyển vào  ngành và từng lớp (theo khối thi) thuộc nhóm 3 có thể thấp hơn điểm sàn chung vào Trường, nhưng không quá 2 (hai) điểm.

* Nhóm 4 gồm thí sinh thi liên thông từ cao đẳng chính quy lên đại học, thời gian tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ), Trường cũng xét theo 3 nhóm như trên. Điểm trúng tuyển vào từng ngành của nhóm 4 có thể thấp hơn, nhưng không quá 2 (hai) điểm so với đối tượng, khu vực tuyển sinh (tương ứng) không dự thi liên thông.

Xếp chuyên ngành

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, căn cứ kết quả tuyển sinh đại học và nguyện vọng đăng ký của sinh viên, Trường sẽ tổ chức xếp sinh viên vào chuyên ngành như sau:

- Xếp vào chuyên ngành thuộc ngành hoặc chương trình mà sinh viên đã trúng tuyển.

- Xếp vào chuyên ngành thuộc những ngành còn chỉ tiêu nếu sinh viên đủ điểm sàn vào Trường nhưng không đủ điểm vào ngành đã dự thi.

- Sinh viên trúng tuyển vào các ngành sau không phải xếp chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Quản trị khách sạn, Quản trị nhân lực, Khoa học máy tính, Kinh tế tài nguyên và lớp E-BBA.

Xếp lớp học ngoại ngữ

- Sau khi nhập học, Trường tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh đối với sinh viên trúng tuyển theo khối A và xếp lớp cho những sinh viên đạt trình độ tương đương cấp độ A2 (theo khung tham chiếu châu Âu) trở lên.

- Những sinh viên chưa đạt trình độ tương đương cấp độ A2 phải tự học để đạt trình độ tương đương cấp độ A2, sau đó Trường sẽ xếp lớp Tiếng Anh cho những sinh viên này.

- Sinh viên trúng tuyển theo khối  A1, D1 và sinh viên đăng ký học các ngoại ngữ khác không phải kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào.

Để được công nhận tốt nghiệp đại học, sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Trường: tiếng anh đạt trình độ tương đương cấp độ B1, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc đạt trình độ tương đương cấp độ A2 (theo khung tham chiếu Châu Âu).

Thí sinh muốn biết thêm thông tin của Trường về các ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo và thông tin khác để lựa chọn đăng ký ngành tuyển sinh, xem trên cổng thông tin điện tử của Trường: http://www.neu.edu.vn, mục thông báo tuyển sinh

Theo Đại học Kinh tế Quốc dân

About Chuột Yêu