Thông tin tuyển sinh Khoa Luật Đại học Huế

[Taiducviet] – Khoa Luật Đại học Huế công bố kế hoạch tuyển sinh 2014, theo đó năm nay tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến vào trường là 700, không thay đổi so với 2013

Khoa Luật Đại học Huế

Địa chỉ: Khu quy hoạch Đại học Huế, phường An Tây, Thành phố Huế.
ĐT: (054) 3946996
Website: law.hueuni.edu.vn

Thông tin tuyển sinh 2014 Khoa Luật Đại học Huế

Đại học Huế có 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu là: Trường ĐH Khoa học (DHT), Trường ĐH Sư phạm (DHS), Trường ĐH Y Dược (DHY), Trường ĐH Nông Lâm (DHL), Trường ĐH Nghệ thuật (DHN), Trường ĐH Kinh tế (DHK), Trường ĐH Ngoại ngữ (DHF), Khoa Giáo dục Thể chất (DHC), Khoa Du lịch (DHD), Khoa Luật (DHA) và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ).

Đại học Huế tổ chức một Hội đồng tuyển sinh chung để tuyển sinh cho tất cả các trường thành viên, khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo hình thức 3 chung của Bộ GD&ĐT.

KHOA LUẬT DHA   Mã ngành Khối thi
  Các ngành đào tạo đại học:       700
1 Luật (có các chuyên ngành: Luật Hành chính-Nhà nước; Luật Dân Sự; Luật Hình Sự; Luật Kinh tế- Quốc tế).   D380101 A, A1, C, D1,2,3,4 450
2 Luật Kinh tế (có các  chuyên ngành: Luật hợp đồng; Luật Tổ chức kinh doanh).   D380107 A, A1, C, D1,2,3,4 250

Thông tin tuyển sinh 2013 Khoa Luật Đại học Huế

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2013: 700

Các ngành đào tạo trình độ đại học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Luật học

Luật học (gồm 04 chuyên ngành: Luật Hành chính-Nhà nước; Luật Dân Sự; Luật Hình Sự; Luật Kinh tế- Quốc tế).

D380101

A,A1,C,D1,D2,D3,D4

450

Luật kinh tế

Luật Kinh tế (gồm 02 chuyên ngành: Luật hợp đồng; Luật Tổ chức kinh doanh).

D380107

A,A1,C,D1,D2,D3,D4

250

Theo Khoa Luật Đại học Huế

 

About Chuột Yêu