Văn miêu tả của Tít

Hồi còn đi học tiểu học, Tít rất thích làm văn.

Một hôm, Tít được cô giáo ra bài tập về nhà rằng hãy tả con vật mà em nuôi.

Tít về bắt một con… rận nghiên cứu và tả con rận rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng.

Cô bắt Tít làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.

Tít bèn làm lại một bài văn như sau:

‘Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận… ‘ và Tít bắt đầu tả.

Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt Tít làm lại lần nữa, lần này là tả con cá.

Con chó của Tít (ảnh minh họa)

 

Tít làm bài văn khác y như sau:

‘Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy.

Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận…’ và Tít chép đúng đoạn văn cũ.

Rồi một hôm, cô giáo cho ra bài tập về nhà tả cô bé dễ thương mà em ngồi cạnh.

Tít bèn làm bài văn như sau:

‘Em được may mắn ngồi cạnh một cô bé dễ thương và vô cùng láu lỉnh.

Tóc cô bé dài mượt nên không có rận.

Nhưng sau đây em xin được tiếp tục tả con rận…’ và bài văn về rận lại bắt đầu.

About Chuột Yêu