Trong đoạn đoạn phim đăng download trên Xiaohongshu, Phạm Băng Băng cho thấy thêm cô áp dụng cách thức nhịn ăn bigu từ ngày 20 cho 26/6, bớt được tổng số 6,2 kg.

Bạn đang xem: Chỉ uống nước trong 7 ngày


VQILNzw
Q" alt="*">