cùng với độ rượu cồn 5% với vị trái cây, mật ong thì Strongbow cũng dễ dàng uống, ngon rộng khi pha bình thường với nước trái cây. Cuối năm, mùa tiệc tùng đã tới, mời chúng ta làm test nha.


partial-update#update" data-turbo="true" class="button_to" method="post" action="/vn/recipes/16623194-strongbow-trai-cay/bookmark"> Đã giữ
popover#show mouseleave->popover#hide" class="block"> partial-update#update" data-turbo="true" class="button_to" method="post" action="/vn/recipes/16623194-strongbow-trai-cay/bookmark"> lưu giữ Món
reactions#handle
Reaction" data-reactions-target="reaction" data-emoji="❤️" data-status=""> ❤️ 2 reactions#handle
Reaction" data-reactions-target="reaction" data-emoji="